Aanvullende voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder –maar niet alleen- het merk, de handelsnaam, auteursrechten met betrekking tot Hey Matcha, zijn eigendom van Hey Matcha en mogen zonder voorafgaande expliciete toestemming van Hey Matcha in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan het creëren van een product.

  2. De consument vrijwaart Hey Matcha voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendommen (met inbegrip van portretrechten).

  3. Niets van de website van Hey Matcha (waaronder begrepen de beelden in de Hey Matcha collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Hey Matcha.

  4. Niets van wat in dit artikel is beschreven, zal worden uitgelegd als het verlenen van een recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel recht van Hey Matcha.

  5. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Hey Matcha is het niet toegestaan links naar de website van Hey Matcha aan te bieden.

  6. Indien een consument meent dat er inbreuk wordt gepleegd op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materiaal van zijn/haar hand, kan de consument contact opnemen met; Hey Matcha Klantenservice info@heymatcha.nl.

Bezorging

Hey Matcha doet haar uiterste best om de poststukken op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. Hey Matcha is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres. Indien de consument zich via de website van Hey Matcha heeft geregistreerd , kan worden bekeken in de historie wat de status van een bepaald product is.

Acties en aanbiedingen

Hey Matcha biedt regelmatig acties en kortingen aan. Soms worden er nog gegevens van acties weer gegeven op facebook en in de zoekmachines terwijl de termijn van de actie inmiddels verstreken. Lopende acties worden altijd aangegeven op de website van Hey Matcha. Wanneer een actie niet meer gemeld wordt op de website is de termijn verstreken en is Hey Matcha zich niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

Amsterdam, augustus 2015