Privacy Voorwaarden

Inleiding

Hey Matcha vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten erg belangrijk.
Hey Matcha registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening.
Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid binnen onze onderneming.
In ons privacy reglement wordt informatie gegeven over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegeven die wij via onze website verkrijgen.
Dit privacy reglement is niet van toepassing op websites van derden die zonder schriftelijke toestemming en uitdrukkelijke toestemming van ons door middel van links met onze website zijn verbonden.

 

Naam en contactgegevens

Hey Matcha Klantenservice
Groenhoven 341
1103LJ Amsterdam
info@heymatcha.nl
Kamer van koophandel nummer: 64063542
BTW-identificatienummer NL001141313B71

 

Wat registreren wij?

Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreren wij van onze klanten; de contactgegevens van de afzender, de contactgegevens van de ontvanger, het e-mailadres van de afzender, de rekening gegevens van de afzender, het IP-adres van de gebruiker . Wij gebruiken de transactiegegevens om misbruik van onze dienst te voorkomen.
Verder worden bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geregistreerd en zijn niet persoonsgebonden.

 

Wat doen wij met de gegevens?

Wij zullen niet meer klantgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om de opdracht uit te voeren en/of voor boven beschreven doeleinden. Bovendien zullen wij de klantgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken te identificeren, dan noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
Verder worden klanten via mailings op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Hey Matcha. Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt als dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten en bestellingen. Zo moeten naam en adres worden doorgegeven aan de uitvoerder.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Nimmer zullen wij gegevens voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken. Klanten kunnen ten allen tijde informatie krijgen over de door ons geregistreerde gegevens. Daarnaast kunnen zij zich uitschrijven voor de mailings.
Uitzonderingen;

  • wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden.
  • indien het noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of onze rechten te beschermen.

 

Beveiliging

De beveiliging van de betaalschermen en het afrekenen van Hey Matcha producten wordt voortdurend geoptimaliseerd.
De beveiliging werkt via de zogenoemde SSL. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar.

 

Contact

Indien u inzage, wijziging of verwijdering van wenst van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zullen wij op uw schriftelijk verzoek (vergezeld van een kopie van uw geldig rijbewijs of paspoort) een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens.
Dit verzoek kunt u per post of e-mail zenden aan;
Hey Matcha Klantenservice,
Bierens de Haanstraat 19
1064 NC Amsterdam
info@heymatcha.nl

Wij zullen hier dan alleen de daadwerkelijk gemaakte portokosten voor in rekening brengen.
Ook indien u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door ons of wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw klantgegevens door ons kunt u schriftelijk terecht op bovenstaand adres. U zult dan binnen 4 weken een reactie van ons ontvangen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy reglement aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling dit reglement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

 

Amsterdam, augustus 2015